Tingimused & nõuded

Privaatsuspoliitika

1. Privaatsuspoliitika

Kasutaja isikuandmete kaitse on meile väga oluline. Pakutavate teenuste jaoks me kogume, töötleme või kasutame kasutajate isikuandmeid viisil, nagu kirjeldatud järgnevates tingimustes. Elektrooniline info tähendab kasutaja andmeid, mis aktiveerivad teenuse läbi internetireklaamide ja/või aktiveerib interneti, ja mis võivad olla kasutaja IP-aadress, e-post, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja versioon ja brauseri ajalugu, mis on seotud teenuse reklaamimisega.

2. Külastajate kasutatud andmed

Andmed, mida külastaja (isik, kes ei ole teenust aktiveerinud) annab vabatahtlikult reklaamimise kohtades, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress ja muud isikuandmed ja elektroonilised andmed, on andmed, mida teenusepakkuja saab seaduslikult kasutada isiklikeks projektideks. Kasutajal on õigus keelata tema andmete kasutamine. Kasutaja saab paluda andmete kuritarvitamise keeldu vastavalt üksikasjadele, mida on selgitatud toe ja kaebuste osas.

2.1 Andmete kogumine elektrooniliselt (HTTP ja e-posti protokoll)

Tehnilistel põhjustel, pääsedes juurde teenusepakkuja kodulehe esitlusele, salvestab kasutaja ja / või külastaja brauser automaatselt informatsiooni teenusepakkuja veebiserverisse. See sisaldab muu hulgas kuupäeva ja kellaaega, mitmete veebisaitide URL aadresse, mis andmeid alla laadivad, üle kantud andmete kogust, samuti millist brauserit (tüüp ja versioon) ja operatsioonisüsteemi kasutaja ja / või külastaja kasutab ja tema IP-aadressi. Need andmed on salvestatud eraldi muudest andmetest, mida külastaja ja / või kasutaja teenuse kasutamise kontekstis kirjutab.

2.2 Külastajate ja kasutajate küpsiste kasutamine

Ühe osa meie teenuse jaoks on soovitav kasutada nn "küpsiseid". Küpsised on väikesed tekstifaili andmed, mida brauser kasutab kasutaja arvutis. Küpsised sisaldavad infot kasutaja külastuse kohta internetilehele. Iga sessioon kasutab nn "alalisi küpsiseid". Enamik brausereid on algselt seadistatud nii, et küpsiste kasutamine on lubatud. Kasutaja saab ise teha muudatusi brauseris nii, et see keelab küpsised või küsib kõigepealt kasutajalt luba. Kui kasutaja ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis on võimalik, et esitlus ei pruugi korralikult töötada.

2.3 Analüüsiprogrammide kasutamine

Et optimeerida teenust, kasutame me analüüsiprogramme. Üks analüüsiprogramme, mida teenusepakkuja võib (kuid ei pea) kasutada internetiesitluse jaoks, on Google Analytics. Google analüüs kasutab nn küpsiseid, arvutisse salvestatud tekstiandmeid, mis võimaldab tal analüüsida veebilehe kasutamist. Teave veebilehe külastuse kohta luuakse küpsistesse (sealhulgas IP-aadress) ja need edastatakse Google serverile, kus nad säilivad. Google kasutab seda teavet juurdepääsuks veebisaidi kasutamisele, et teha aruanne tegevuste kohta veebilehel ja pakkuda muid teenuseid, mis on seotud veebilehe kasutamise ja interneti kasutamisega. Google edastab selle teabe kolmandale isikule, kui seda on vaja vastavalt seadusele või kui kolmas isik väljastab Google’ile orderi. Mitte mingil juhul ei ühenda Google IP aadressi tema omanduses olevate muude andmetega. Küpsised saab välja lülitada veebibrauseri tarkvara kohandamisega. Kasutades seda veebilehte, nõustub kasutaja, et Google töötleb kogutud andmeid varem selgitanud eesmärkidel. Lisaks sellele kasutame aeg-ajalt neid programme meie teenuse analüüsimiseks, et saaksime kasutada andmeid ja teadmisi, mida oleme vastavalt õigusaktidele sel viisil saanud, et pakkumine vastaks nõudmistele, samuti reklaami eesmärgil.

2.4 Andmete turvalisus

Teenusepakkuja ei anna mingeid erilisi või täiendavaid turvalisustagatisi sõnumite jaoks, mis on vahetatud SMSi, internetiprotokollide (HTTP, e-post) või häälkõnede teel, kui need, mida pakuvad kõnealuste teenuste osutajad (telefoni ja Interneti pakkujad)

3. Lahusoleku klausel

Kui ükskõik milline punkt nimetatud lepingust oli kehtetu või on muutunud kehtetuks, jäävad muud tingimused jõusse. Punkt, mis oli kehtetu või on muutunud kehtetuks, tuleb asendada muude punktidega, mille määrab teenusepakkuja

Kasutajatele sisu pakkumine, õiguste piiramine

1. Internet, trükimeedia, TV või raadio pakuvad külastajatele ja kasutajatele kasutada teenusepakkuja teenuseid vastavalt seaduse ja Tingimustega seotud punktidele, et kaitsta avalikustatud sisu ja vahetada seda edasi teiste kasutajatega.

2. Kasutades eespool nimetatud meediat, ning vastavalt Tingimustele, annab kasutaja loa, et tema sisule saab avalikult ligi, et seda kasutada ja muuta teisteks avalikeks sisudeks (internet, ajakirjandus, televisioon, raadio jne)

3. Parema teenuse pakkumiseks võimaldab kasutaja teenusepakkujal, eriti silmas pidades otsingut, teha näidiseid kasutatud piltidest ja videotest. Ka on kasutaja teadlik, et teenusepakkuja võib tehnilisteks ettevalmistusteks ja teenuste edastamiseks edastada sisu, sealhulgas sisu, mille kasutajad ise olid lisanud, läbi erinevate võrgustike ja / või teha teatavaid tehnilisi muudatusi, et vastata ühendatud süsteemi tehnilistele tingimustele.

4. Kasutaja garanteerib, et tal on kõik vajalikud õigused sisule, mida kasutatakse teenusepakkuja teenuses, nende säilitamiseks, avaldamiseks ja / või vahenduseks, et nad ei riku kolmandate isikute õigusi, ja ükskõik mis juhul ei riku Tingimuste reegleid. Kui kasutaja ise ei oma avaldatud sisu õigusi, peab ta tagama, et olemas oleks kõik vajalikud seaduslikud õigused, üleandmised, load, nõusolekud jne.

5. Nõustudes nende tingimustega kasutaja kinnitab, et teenusepakkuja, ja kõik ettevõtted, mis on liitunud teenusepakkujaga - samuti töötajad, partnerid, juhid ning teenusepakkuja partnerid ja / või temaga seotud ettevõtted on vabastatud vastutusest kõikide taotluste ja väidete ees, sõltumata nende liigist, mis tulenevad kolmandatelt isikutelt või seoses sisuga, mida kasutaja salvestab, säilitab, avaldab ja / või laseb eetrisse, ja mis on seotud teenusepakkujaga või kasutaja teenuste kasutamisega, või kasutajapoolse Tingimuste rikkumisega või kolmandate isikute õiguste rikkumisega. See kehtib kindlasti nõuetekohaste õiguslike ja menetluskulude kohta.

6. Teenusepakkujal on õigus salvestada sisu ja edastada see koos kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega, et:

täide viia õigusnorme või kohtu ametlikke taotluseid

läbi siia praktikas neid kasutustingimusi

vastata kolmandate isikute õiguste rikkumistele või

kaitsta teenuse pakkuja, selle kasutajate või avalikkuse õigusi, vara ja isiklikku turvalisust.

7. Järgmiseks, kasutaja annab teenusepakkujale piiramatu aja ja ruumi kasutada sisu, mida ta on teinud kättesaadavaks. See kehtib eriti:

õigusele eetrisse anda, nt õigus sageli eetrisse anda korrigeeritud sisu avalikus raadios, televisioonis, satelliitraadios, kaabelraadios vms tehnilistes vahendites analoog- ja digitaaledastamise kaudu, sh õigus edastada saateid;

õigusele avalikuks juurdepääsuks, st õigus lubada traadiga või traadita juurdepääsu sisule viisil, mis on kättesaadav avalikes kohtades valimiste ajal, eriti siis, kui kasutaja on nõus lubama oma andmed teha kättesaadavaks andmebaasis ja seega kättesaadavaks paljudele kasutajatele digitaalse ülekandega või muul viisil, nii et selle sisu saab eetrisse anda isiklikul taotluse läbi televisiooni ja / või teiste seadmete interaktiivse kasutuse jaoks (VOD - videolaenutus, online-video jm.) ja võib teha asjakohast avalikku ülekannet;

õigusele töödelda, menetleda ja sünkroonida, st õigus kärpida, jagada, reklaamida / saada sponsorlust või viia läbi muid töid, mis on seotud piltidega, mille jaoks tehnilised muudatused või muutused graafikas ja heli komponentides on vajalikud, ja / või muud elemendid, muidugi vastavalt isiklikule autoriõigusele;

õigusele reklaamida, st luba võtta osa kasutaja sisust, eraldi või koos teiste kasutajatega sisuga, et töödelda seda või kasutada reklaamis, samuti õigus, iseloomulikuna sellele tegevusharule (näiteks, raadios, televisioonis, filmides, internetis, videomängudes või trükituna) reklaamida ja töödelda kasutaja sisu teenusepakkuja ja muus meedias.

1. Teenuse korraldaja

Korraldaja ja teenusepakkuja on RGK GROUP LP Suite 2, 5 St. Vincent street, Edinburg, EH3 6SW, Scotland, UK SL 23870. Selle teenuse kasutaja kinnitab, et ta on lugenud ja mõistnud teenuse kasutamise kõiki tingimusi, mis on avaldatud lehel ee.sunnygames.club ja ta nõustub nendega täielikult.

2. Teenuse kirjeldus

Seda teenust saavad kasutada Elisa ja Tele2 (EMT ei toetata) mobiilioperaatorite kliendid Eestis, kes on vanemad kui 18. Märksõna(d) teenuse aktiveerimiseks on: HEY DATE. Teenus toimib läbi mittegeograafilise telefoninumbri: 18977.

2.1 Collecting data electronically (HTTP i email protocol),

Tehnilistel põhjustel, pääsedes juurde teenusepakkuja kodulehe esitlusele, salvestab kasutaja ja / või külastaja brauser automaatselt informatsiooni teenusepakkuja veebiserverisse. See sisaldab muu hulgas kuupäeva ja kellaaega, mitmete veebisaitide URL aadresse, mis andmeid alla laadivad, üle kantud andmete kogust, samuti millist brauserit (tüüp ja versioon) ja operatsioonisüsteemi kasutaja ja / või külastaja kasutab ja tema IP-aadressi. Need andmed on salvestatud eraldi muudest andmetest, mida külastaja ja / või kasutaja teenuse kasutamise kontekstis kirjutab.

3. Kõikide teenuste kirjeldus

Kogu reklaamide sisu on autoriõiguse objekt ja kuulub täielikult teenuse osutajale või tema tütarettevõtetele. Andmed ja pildid, mida näidatakse veebilehel või telereklaamis (isikuandmed, fotod, kirjeldused, jne.), samuti tekstisõnumites ja e-kirjades vahetatud andmed ei kajasta operaatori täpset teavet privaatsuspõhjustel, vaid on ainult reklaami eesmärgil.

4. Teenuse eest tasumine

Teenus on tasuline. Tasumine toimub läbi mobiiltelefoniteenuse osutaja, kes teostab teenust. Teenuse osutajal on õigus oma teenuse hindu muuta, kuid on kohustatud sellest teatama kasutajatele kõikides kohtades, kus on näidatud teenuse kasutamise tingimused ja juhised. Kui teenuse kasutamise ajal teenuse osutaja muudab tasu, jääb klient seniks teenuse kliendiks, kuni ta tühistab teenuse.

5. Teenusest loobumine

Kasutustingimustest loobumiseks ja teenuse tühistamiseks peaks kasutaja saatma sõnumi kirjaga STOP SUN numbrile 18977. Vastuseks saad teenuse tühistamise sõnumi. Teenus tühistatakse automaatselt. Lisaks saab kasutaja teenusest loobuda, võttes ühendust klienditeenindusega.